Xem ngay chờ chi

Cách đưa tham số php vào shortcode wordpress

Cách đưa tham số php vào shortcode wordpress

Khi bạn lập trình theme cho wordpress có những lúc bạn cần phải sử dụng những shortcode có sẵn để hiển thị 1 chức năng nào đó.Nhưng vấn đề đặt ra là bạn cần phải thay đổi tham số truyền vào

Ví dụ mình muốn hiện sản phẩm liên quan dùng shortcode có sẵn của theme.Vậy mình phải truyền vào id danh mục của sp hiện tại

echo do_shortcode(‘[wpb-product-slider product_type=”category” category=”‘. $current_term .’“]’);

với $current_term là biến php cần truyền vào

mradmin

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bạn đã xem chưa? x