Xem ngay chờ chi

Cách giới hạn chiều dài phần mô tả ngắn (excerpt)

Cách giới hạn chiều dài phần mô tả ngắn (excerpt)

Đôi khi bạn cần hiển thị tự động phần mô tả ngắn cho bài viết .Nội dung này nó sẽ lấy từ phần nội dung của viết (content) .Mình xin giới thiệu các bạn đoạn code sau.Nhớ dán vào file functions.php của giao diện hiện tại nha

function get_excerpt($count){

$permalink = get_permalink($post->ID);

$excerpt = get_the_content();

$excerpt = strip_tags($excerpt);

$excerpt = substr($excerpt, 0, $count);

$excerpt = substr($excerpt, 0, strripos($excerpt, ” “));

$excerpt = $excerpt.’… <a href=”‘.$permalink.'”>more</a>’;

return $excerpt;

}

Khi muốn hiển thị cái mô tả ngắn này ở chỗ nào bạn chỉ cần gọi hàm

<?php echo get_excerpt(125); ?>

Với 125 là số ký tự bạn muốn hiển thị

 

mradmin

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bạn đã xem chưa? x