Xem ngay chờ chi

Cách hiển thị lượt xem cho bài viết wordpress

Cách hiển thị lượt xem cho bài viết wordpress

Như các bạn đã biết mặc định wordpress không cung cấp tính năng hiển thị lượt xem ở từng bài viết (post) hay từng trang (page) .Nếu bạn không muốn sử dụng plugin thì hôm nay mình xin cung cấp cho các bạn cách hiển thị lượt xem dễ dàng

Bước 1 Bỏ hàm này vào file functions.php

 

function getPostViews($postID){

    $count_key = ‘post_views_count’;

    $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

    if($count==”){

        delete_post_meta($postID, $count_key);

        add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);

        return “0 View”;

    }

    return $count.’ Views’;

}

function setPostViews($postID) {

    $count_key = ‘post_views_count’;

    $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

    if($count==”){

        $count = 0;

        delete_post_meta($postID, $count_key);

        add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);

    }else{

        $count++;

        update_post_meta($postID, $count_key, $count);

    }

}

// Remove issues with prefetching adding extra views

remove_action( ‘wp_head’, ‘adjacent_posts_rel_link_wp_head’, 10, 0);

Bước 2 Gọi hàm này ở file single.php và nhớ để nó nằm trong vòng lập

setPostViews(get_the_ID());

Bước 3 gọi hàm này ra những chỗ cần hiển thị

echo getPostViews(get_the_ID());

 

Chúc các bạn thành công

mradmin

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bạn đã xem chưa? x