Xem ngay chờ chi

Đoạn htaccess khi dùng https cho wordpress

Đoạn htaccess khi dùng https cho wordpress

Trước đây khi sử dụng https cho web wordpress mình gặp khó khăn là cứ vào web nó lại chuyển thành http .Sau đó mình mới biết là phải thay đổi code của .htaccess thì mới chuyển qua https dc

Đầu tiên bạn cài plugin better search replace sau đó replace hết đường dẫn từ http sang https

ví dụ: http://mrwordpress.net sẽ relace thành https://tamsusaigon.net

sau đó vào file .htacess và dán đoạn code sau vào

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteBase /

 

RewriteCond %{HTTPS} !=on

RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

 

# BEGIN WordPress

RewriteRule ^index\.php$ – [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

</IfModule>

Nhớ kiểm tra ssl của host xem đã hỗ trợ https chưa nha

mradmin

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bạn đã xem chưa? x