Xem ngay chờ chi

Tăng tốc website wordpress hiệu quả

Tăng tốc website wordpress hiệu quả

Chào các bạn sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu mình đã rút ra kinh nghiệm để tăng tốc website wordpress một cách hiệu quả

Bước 1 : Cài và cấu hình plugin wp-super cache .Mời các bạn xem bài viết Cấu hình plugin super cache

Bước 2 : Bật tính năng nén file trong host

Chọn Optimize website

Chọn Compress all Content

Bước 3:  Chép đoạn sau vào cuối file .htaccess của web

<IfModule mod_deflate.c>

# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts

AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript

AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml

AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype

AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf

AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf

AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml

AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon

AddOutputFilterByType DEFLATE text/css

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html

AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain

AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 

# Remove browser bugs (only needed for really old browsers)

BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html

BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip

BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

Header append Vary User-Agent

</IfModule>

 

Vậy là xong mình đã làm và thấy tốc độ web nhanh hơn hẳn.Nếu thấy bài viết hữu ích hãy chia sẽ để nhiều người cùng biết nha

mradmin

Bài viết liên quan

Một bình luận về “Tăng tốc website wordpress hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bạn đã xem chưa? x